δάμαλος

δάμαλος
calf
masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δαμάλῳ — δάμαλος calf masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • (demǝ-), domǝ-, domǝ- —     (demǝ ), domǝ , domǝ     English meaning: to tame     Deutsche Übersetzung: “zähmen, bändigen”     Material: O.Ind. dümya ti “ is tamed; tamed “ (*dm̥̄ i̯eti), düm ta “ tamed “ (*dm̥̄ tós); Kaus. damáyati “tames, overmasters “ (*domei̯ō),… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.